Locatiemanager vs. Facility Manager (Hét verschil)

In deze blog worden de taken en verantwoordelijkheden van de locatiemanager met die van de facility manager vergeleken. De overeenkomsten en verschillen worden helder in beeld gebracht.

Bij een bedrijfsverzamelgebouw is zowel een locatiemanager als facility manager betrokken. Maar wat doen ze nu precies en wat zijn de verschillen?

locatiemanager vs. facility manager

De termen locatiemanager en facility manager worden vaak door elkaar gebruikt. Maar er zijn wel degelijk verschillen. facility management valt namelijk onder locatiemanagement. De locatiemanager heeft dus een nog groter takenpakket en zijn/haar verantwoordelijkheid gaat nog wat verder. We leggen uit hoe het zit.

De facility manager

De naam geeft feitelijk al aan wat de facility manager doet. De facility manager houdt zich bezig met alle faciliteiten in en om het gebouw. De focus is om er voor te zorgen dat de pandgebruiker over een werkomgeving kan beschikken waarin hij/zij optimaal kan presteren. Een optimale prestatie leidt logischerwijs tot het beste rendement.

Een tevreden medewerker zorgt in de regel voor een tevreden klant. Daarom is er een groot belang om er voor te zorgen dat men zich in een kwalitatieve werkomgeving bevindt. Dit faciliteren doet dus de facility manager als hoofd van de facilitaire afdeling.

De locatiemanager

Zoals al gezegd, FM is een onderdeel van locatiemanagement. Naast dus de facilitaire zaken, houdt een locatiemanager zich ook intensief bezig met de acquisitie voor het gebouw, de marketing voor de organisatie en de community werkzaamheden voor de gebouwgebruikers. Al deze facetten spelen een zeer belangrijke rol bij het succesvol laten zijn van een bedrijfsverzamelgebouw.

Acquisitie

Onder acquisitie voor bedrijfsverzamelgebouwen valt met name het zorgdragen voor de verhuur van units, vergaderzalen en andere ruimtes. De locatiemanager zorgt voor promotie van de diverse ruimtes, leidt potentiële huurders en gebruikers rond en begeleidt ook interne verhuizingen van bedrijven.

Marketing

Om nieuwe huurders en gebruikers te winnen speelt marketing uiteraard een belangrijke rol. Onder andere een website en de sociale media zijn belangrijke en effectieve kanalen om een bedrijfsverzamelgebouw aantrekkelijk onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

Maar ook interne marketing wordt niet vergeten. Door ook met de klanten zelf te blijven communiceren wordt het community gevoel versterkt en blijft men op de hoogte van ontwikkelingen.

Het verbeteren en bijhouden van de diverse kanalen is een constant proces dat onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager valt.

Community

Een community binnen een (bedrijfs)verzamelgebouw helpt ondernemers bij het bouwen aan een netwerk. Door middelen en initiatieven te faciliteren zorgt een community manager er voor dat mensen met elkaar in contact komen, van elkaar leren en elkaar helpen. Als er niet een community manager is aangesteld dan valt deze verantwoordelijkheid onder de locatiemanager.

Een community manager kan dus samen met een locatiemanager huurders en medewerkers bij elkaar brengen op bijvoorbeeld een georganiseerde netwerkborrel of een event.


Zo is waarschijnlijk nu het verschil duidelijk tussen de locatiemanager en de facility manager. De locatiemanager heeft feitelijk dus naast de verantwoordelijkheid voor facility management ook de zorg voor de werkzaamheden die vallen onder acquisitie, marketing en community.

Een Cherubs locatiemanager en de collega’s zijn pas tevreden als alle motortjes probleemloos draaien en de gebruikers zorgeloos en tevreden kunnen verpozen in het pand.

Peterianne Innemee
Bel gerust!
Peterianne Innemee