Beveiliging van bedrijfsverzamelgebouwen omvat belangrijke aspecten zoals een openingsronde, brand- en sluitronde, interne en externe controlerondes en cameratoezicht.

Beveiliging is een belangrijke toegevoegde waarde voor locatiemanagement en zorgt ervoor dat zowel de gebruikers en bezoekers van het gebouw zich veilig voelen. Daarnaast stelt de beveiliging eigendommen veilig tegen inbraak, ook wel inbraakpreventie. 

Beveiliging Cherubs

Op locaties is er regelmatig sprake van schijnveiligheid. Bezoekers en gebruikers van een bedrijfsverzamelgebouw hebben in de meeste gevallen geen zicht op de diensten die de beveiliging faciliteert. Door de juiste facilitaire diensten in te zetten, is deze veiligheid geen schijn meer. Hiermee verlagen we de inbraak risico’s en wordt de veiligheid van de werknemers en eigendommen in het bedrijfsverzamelgebouw verzekerd.

Is er in uw gebouw sprake van schijnveiligheid?

Om schijnveiligheid op uw locatie te voorkomen en toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de beveiliging in uw bedrijfsverzamelgebouw, bieden wij de volgende diensten aan:

  • Beveiliging Rondes 
  • Alarmopvolging 
  • Camerabewaking

Beveiliging Rondes lopen

Tijdens een openingsronde, brand- en sluitronde, en interne en externe controleronde controleren wij alles wat een risico kan zijn: apparatuur, hang- en sluitwerk, leidingen, enzovoorts. Daarna noteren wij alle afwijkingen en opvallende zaken, vervolgens communiceren wij deze door naar bijvoorbeeld de labels Installaties en Gastvrijheid van facilitair management. Op deze manier kunnen zij goed voorbereid aan hun dienst beginnen en voorkomen wij dat kleine gebreken uitgroeien tot grote problemen.

Beveiliging

Binnen het vak beveiliging is het verrichten van fysieke ronden onmisbaar. De ronden richten zich namelijk op openen, brand- en sluitronde, surveillance, kwaliteit- en controle. 

Het palet aan diverse beveiligingsronden zorgt er ten eerste voor dat mensen zich écht veilig en comfortabel voelen in hun werkomgeving. Dit is ontzettend belangrijk op een locatie, zoals een bedrijfsverzamelgebouw, waarbij er elke dag nieuwe ondernemers en flexwerkers een intrede doen in het gebouw. Een beveiliger van Cherubs is zichtbaar aanwezig op bijvoorbeeld piekmomenten en wanneer de sociale controle afneemt, maar ook bij storingen en defecten. De schijn neemt af, beveiliging neemt toe. Bij een melding is de beveiliging vlot ter plaatse om verdere schade te beperken. Het Label Beveiliging sluit hierbij naadloos aan op het Label Sluitsystemen om de toegangscontrole van uw gebouw te gemakkelijk te beheren. Effectief en efficiënt.

Openingsronde

Als eerst verricht de beveiliger, ruim voor aanvang van de werktijd, een openingsronde zodat men gemakkelijk aan hun werkdag kan beginnen. Hij controleert alle ruimtes en noteert opvallende zaken. Bij een defect of schade treft hij maatregelen, zoals het inlichten van de schoonmaakdienst bij een lekkage. Je medewerkers kunnen onbezorgd aan de slag in een comfortabel en veilig bedrijfsverzamelgebouw. 

Met een openingsronde van Cherubs bespaart u kosten en verhoogt u de veiligheid.

Interne en externe controlerondes

Daarnaast bieden interne en externe controlerondes extra veiligheid voor een bedrijfsverzamelgebouw. De zichtbare aanwezigheid van onze beveiliger draagt bij aan het gevoel van veiligheid voor de bezoekers en gebruikers van uw pand. Hierbij is het veilige gevoel niet gebaseerd op schijnveiligheid, maar op de kwalitatieve en adequate beveiliging die aanwezig is in de multi tenant. 

De facilitaire dienst beveiliging wordt extra ingezet op de momenten wanneer dit nodig is en wanneer uw locatie kwetsbaar is. Bij drukte in uw gebouw, zoals tijdens een een grote verhuizing of evenement, is het aantal gebouwgebruikers namelijk hoog waardoor het veilig stellen van de bezoekers en hun eigendommen een grotere uitdaging is.

Alarmopvolging

Bij een melding door de meldkamer wordt als eerste het beveiligingsbedrijf en daarmee de surveillant gealarmeerd.

Wij voorkomen dat uw rust op onregelmatige tijden of midden in de nacht wordt verstoord. De beveiligingsbeambten zijn gecertificeerd en getraind om te weten wat ze moeten doen. Op elk type melding wordt zo ingespeeld dat kosten geminimaliseerd blijven.

Bij onraad gaat onze surveillant naar de plaats van het alarm. Zij zijn getraind om te reageren op alarmmeldingen. Wij passen de beveiliging aan bij het veiligheidsniveau dat gewenst is voor uw situatie. Als de risicoklasse laag is, is er een verbinding tussen het alarmsysteem met onze meldkamer. Als het alarmsysteem dan een signaal geeft, gaat onze surveillant meteen naar de betreffende locatie. Wij kunnen nauwkeurig inschatten of het een echte of een loze melding is, en kunnen snel opschalen.

De verantwoordelijkheden van onze beveiligers
Veiligheidsrisico's van werknemers minimaliseren
Ad hoc calamiteiten oplossen (Bijvoorbeeld bij inbraak of diefstal)
Snel en adequaat communiceren met belanghebbenden
Bewaking Rondes lopen
Alarmopvolging in de avonduren, de nacht en in het weekend
Zichtbaar aanwezig
Scan mijn locatie

Camerabewaking

Een camerasysteem heeft ten doel het monitoren en bekijken van wat mensen doen en hoe met uw eigendommen wordt omgegaan. Het beeldmateriaal wordt digitaal opgeslagen en kan handig zijn in analyses voor toekomstige gebeurtenissen. In het geval van een calamiteit of een ongewenste situatie kan opgeschaald worden naar eventuele hulpdiensten.

Communicatie

Korte lijntjes en heldere communicatie tussen de afdelingen beveiliging en installaties is essentieel. De werkdag goed voorbereid beginnen voorkomt dat een relatief eenvoudige melding uitmondt in frustratie, irritatie, tijdverlies en oplopende kosten. Daarnaast hebben deze irritaties en frustraties ook invloed op de klanttevreden van de gebouwgebruiker. Dit zal het gevoel van veiligheid doen verminderen.

We vertellen je graag meer
We staan en gaan voor niks minder dan het beste resultaat. Laat je gegevens achter of bel of mail ons. We helpen je graag verder.

Roland Innemee
Bel gerust!
Roland Innemee