bedrijfscultuur Cherubs

De bedrijfscultuur van Cherubs

In deze blog kijken we naar de bedrijfscultuur van Cherubs. De samenwerking tussen directie en medewerkers alsmede zijzelf worden belicht.

Elke organisatie heeft haar eigen bedrijfscultuur. Deze heersende cultuur biedt meestal ook een beeld van de kernwaarden van de organisatie. De cultuur is ontstaan en gevormd door de uitgangspunten waar directie en medewerkers waarde aan hechten. Deze cultuur is ook zichtbaar voor klanten en relaties.

De directie

Roland en Peterianne hebben Cherubs opgericht en vormen vandaag de dag de directie. Cherubs is gebouwd op de passie en ‘drive’ van Roland en Peterianne om in hun vakgebied altijd voor de 100% klanttevredenheid te gaan. Zij worden beiden keer op keer geprikkeld om te sleutelen en finetunen om ‘goed’ naar ‘beter’ te brengen en ‘beter’ naar ‘best’. Openstaan voor innovatie, uitdaging en verandering is voor hen vanzelfsprekend.

Roland en Peterianne motiveren zichzelf en de medewerkers om altijd optimaal te presteren, zowel voor de klant als voor zichzelf. Zo halen ze het beste uit zichzelf en zetten ze altijd een stapje extra voor de klant.

De medewerkers

Net als Roland en Peterianne werken zij dagelijks met passie en enthousiasme voor de klanten. Binnen de Cherubs cultuur geldt een informele sfeer. Er is geen onderlinge competitie en men respecteert elkaar. Zaken als status en ego hebben geen plek in de organisatie en waardering wordt onderling uitgesproken. Ook de medewerkers zijn innovatief en reageren gemotiveerd en oplossingsgericht op ad-hoc situaties die zich nu eenmaal voordoen in ons vakgebied.

Synergie tussen directie en medewerkers

Door een nauwe en informele band tussen directie en medewerkers is een cultuur ontstaan waarin effectieve samenwerking en streven naar kwaliteit bijna vanzelfsprekend zijn geworden. Er is geen hiërarchische benadering en daarnaast wordt er energie gestoken in het onderhouden en optimaliseren van onderlinge banden, zowel op zakelijk als op persoonlijk niveau. Alleen samen kunnen we de klant optimaal tevreden stellen, is het devies.

Momenteel transformeren we samen naar het nieuwe concept van ‘locatiemanagement’. Zowel directie als werknemers zetten samen hun gezamenlijke kennis, ervaring en visie in om het leveren van topkwaliteit weer naar een hoger niveau te tillen voor u, onze klant.

Roland Innemee
Bel gerust!
Roland Innemee