Installaties

Belangrijke uitgangspunten voor installaties (2021)

Een aantal belangrijke uitgangspunten met betrekking tot installaties worden op een rijtje gezet. De locatiemanager dient voor de installaties rekening te houden met onderhoud, communicatie en systemen.

Installaties is één van de labels die Cherubs Locatiemanagement, Den Haag Zuid Holland, faciliteert. Een onmisbare factor voor een locatie en een onmisbare schakel met label beveiliging en label sluitsystemen. Waarom zijn deze zaken belangrijk?

Storingen en onderhoud 

Nóg belangrijker dan storingen verhelpen zijn om ze te voorkomen. Met kwalitatieve installaties en met een jaarlijks onderhoudscontract vinden relatief minder storingen plaats op een locatie. Maar hoe weet je wat goed onderhoud is? Dat kun je het beste overlaten aan een specialist op dit gebied. Met een onderhoudscontract wordt aandacht besteed aan de materialen en verbindingen zodat slijtage en vervuiling tijdig worden gesignaleerd. Niet sexy en zichtbaar, wel noodzakelijk om het systeem naar de juiste maatstaven te laten functioneren. 

Communicatie met andere afdelingen

Op het moment dat er zich een melding voordoet wordt er binnen Cherubs opgeschaald naar het juiste label. Veelal wordt als eerste het label Beveiliging benaderd, omdat zij bekend zijn met de locatie en de installaties. Alleen bevoegde medewerkers die voorzien zijn van trainingen en instructies weten hoe gehandeld moet worden. Door de korte lijntjes binnen Cherubs kunnen problemen vaak ad hoc in een kort tijdsbestek verholpen worden. Label Beveiliging zal zelf nagaan of de melding consequenties heeft voor de dienstverlening overdag, anders wordt label Gastvrijheid geïnformeerd. Binnen Cherubs Locatiemanagement is ingebed dat ook dit label korte lijntjes heeft met de labels en de opvolging kent voor meldingen van een installatie. 

Toegangscontrolesysteem

Met een toegangscontrolesysteem kunnen gebruikers aan de hand van passen, vingerafdruk of gezichtsherkenning toegang krijgen tot een locatie of bepaalde ruimten. 

Met een druk op de knop is een overzicht uit te draaien van de bezetting, zodat bij een calamiteit die uitmondt in een ontruiming precies kunt zien wie zich op de locatie bevindt.

Alarm- en camerasystemen 

Het is belangrijk dat inbraken of kans op misdrijven zo minimaal mogelijk gemaakt worden. Het monteren en activeren van een alarmsysteem en het plaatsen van een camerasysteem dragen bij aan preventieve maatregelen. Als locatiemanager wil je ongestoord in de nacht rusten waardoor Label Beveiliging gaat aanrijden bij een melding. Op beeld zijn de bewegingen na te gaan en een melding gaat er al vanuit dat iets of iemand ongevraagd een locatie of ruimte betreed. 

Ook overdag worden misdrijven gepleegd op een locatie, vaak omdat de gelegenheid zich voordoet. De gelegenheid maakt de dief. Je kan dit nalezen in onze blog over sluitsystemen

Een camerasysteem kan bovendien gekoppeld worden aan een alarm. De combinatie tussen die twee levert veel profijt op voor een locatie.

Brandmeldinstallatie

Brandmeld- en ontruimingssysteem

In geval van een calamiteit is het belangrijk dat er een goede brandmeldinstallatie (BMC) hangt zodat alle gebouwgebruikers veilig en op tijd het gebouw kunnen verlaten. Het pand wordt ontruimt door de inzet van de BHV organisatie. Zij maken gebruik van de BHV app en worden adequaat voorzien van de melding. Bij deze installaties is het belangrijk om rekening te houden met NEN normen zoals de NEN 2575.

Systemen en mens 

Installaties bieden zeker comfort aangaande dataverwerking, digitalisering, parkeer- en toegangssystemen en bijvoorbeeld het opladen van auto’s. Toch verlies je het intermenselijk contact wanneer een systeem de plek van de mens inneemt. 

Cherubs Locatiemanagement, Den Haag Zuid Holland, opteert voor een combinatie waarbij het comfort wordt gebruikt van een systeem en factor mens de hoofdrol krijgt om tijd en aandacht te besteden aan de gebruiker. Het systeem is een middel en niet het doel. 

Praktijkvoorbeeld beveiliging en installaties

Op een locatie in Rotterdam, Zuid Holland, werd voor de tweede keer dezelfde sensor geactiveerd. Het label Beveiliging was even daarvoor hier al voor aangereden. Ook tijdens de tweede melding kon de surveillant geen bijzonderheden waarnemen. Omdat de infraroodsensor zich niet op een risicovolle plek bevond is besloten om deze te overbruggen. Dit om te voorkomen dat nogmaals aangereden zou worden en om geen onnodige kosten te maken. Tegelijkertijd is label Installaties geïnformeerd zodat de monteur de volgende werkdag de melding oppakt.

Makkelijk kunnen wij het niet maken, wel meer comfortabel. 

Peterianne Innemee
Bel gerust!
Peterianne Innemee