label sluitsystemen Cherubs

Het belang van een sluitsysteem anno 2021

Een combinatie van een goed sluitplan met het juiste sleutelbeheer verhoogt het comfort en de veiligheid van een bedrijfsverzamelgebouw. We vertellen je waarom en delen weetjes.

SLUITPLAN

Wat is een sluitplan? Een sluitplan is een systeem waarbij iemand eindverantwoordelijke is en bepaalt wie tot welke deur toegang heeft. Die iemand is veelal de beheerder van de locatie of een locatiemanager. Een sluitplan zie je terug in grote gebouwen, zoals bedrijfsverzamelgebouwen, scholen, wooncentra. 

Tegenwoordig zijn de sluitsystemen geïnnoveerd via de digitale weg waarmee eenvoudig te achterhalen is wanneer iemand gebruik heeft gemaakt van een deur en andersom. Je kan de gebruiker namelijk ook een tijdspanne meegeven waarbinnen hij toegang heeft tot een ruimte. 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Eenmaal gebruikers, gebruikersgroepen toegangsrechten, tijdspanne, deuren en locaties gedefinieerd is het vervolgens invoeren in een online applicatie en toepassen. Genieten van comfort en optimale veiligheid.

Veel gemakkelijker kunnen we veilig niet maken.

RISICO’S SLEUTELBEHEER

  • De grootste nachtmerrie of wel een acuut veiligheidsrisico is het verlies of diefstal van een generale hoofdsleutel. De sleutel die toegang geeft tot het pand en daarmee tot alle deuren die de locatie rijk is. Op kleine schaal, maar niet minder ingrijpend is bij verlies of diefstal van een sleutel van een werkruimte op locatie. 

Weetje: bij verlies of bij diefstal keert de verzekering niet uit als er geen braakschade aangetroffen wordt. 

  • Een Excell-bestand waarin wijzigingen, aanpassingen en toevoegingen worden bijgehouden. Maar hoe houd je dit overzichtelijk, toegankelijk en werkend in de waan van de dag met wisselingen van de wacht. Een verhoogd risico op foutgevoeligheid en het ontbreken van discipline en instructies liggen op de loer. 

Weetje: de gelegenheid maakt de dief…Het ontvreemden van (waardevolle) spullen is veelal intern gerelateerd tot ca 60/70%. 

  • De innovatie en technologie anno 2021 gaan snel. Met de komst van de 3D printer is veel mogelijk, dus ook het namaken van een sleutel. Een gecertificeerde sleutel heeft een geldigheid van 5 jaar en daarna is de weg vrij om kopieën te genereren. De accuratesse voor het bijhouden van een Excell is dan niet langer meer houdbaar. Met de kanttekening dat het beheer hier geen enkele weet van heeft…

DIGITAAL SLUITSYSTEEM

Binnen de wereld van sluitsystemen staat de tijd niet stil. Knappe koppen denken na over comfort in combinatie met veiligheid. Een oplossing voor de risico’s en voor al het andere dat sleutelbeheer lastig maakt is het opteren voor een digitaal sluitsysteem. Uiteraard werken we ook met andere sluitsystemen en kunnen we voorzien in advies en uitvoering van sleutelplannen, -beheer en onderhoud. 

Een digitaal sluitsysteem die we met lichte voorkeur in de etalage zetten is iLOQ. Waarom? Het is een systeem zonder bekabeling, zonder batterijen, duurzaam en plezierig in het gebruik. 

Kom je zelf als beheerder of als locatiemanager niet toe aan beheer en programmatie, maar wil je wel grip? Dit kan zeker en wellicht is uitbesteden dan wel een optie voor je. 

Zorg voor een waterdicht digitaal sluitplan met beheer.

Peterianne Innemee
Bel gerust!
Peterianne Innemee