BHV

BHV op het kantoor anno 2021

In deze blog belichten we het belang van het goed regelen van BHV (bedrijfshulpverlening) in een gebouw waar meerdere mensen samenkomen om te werken. Werknemers moeten zich veilig voelen op hun (flex)werkplek en weten dat directe hulpverlening bij calamiteiten goed is geregeld.

Binnen onze totaalaanpak van diensten in een gebouw speelt veiligheid uiteraard een belangrijke rol. Algemeen bekend mag zijn dat een (bedrijfs)gebouw dient te voldoen aan de gestelde BHV eisen. Toch zien we vaak dat dit onderdeel niet de vereiste aandacht krijgt waardoor het BHV plan vaak niet up-to-date is en er dus hoogstens sprake is van schijnveiligheid. Niet als wij het regelen!

BHV cursus

Een belangrijke factor is om ten allen tijde actuele gegevens te hebben over het aantal BHV’ers en hun locatie. In de praktijk kan het ernstige gevolgen hebben indien een BHV’er eerst bij de receptie moet worden geïnstrueerd om vervolgens op de 4e verdieping hulp te moeten bieden. Met andere woorden, niet alleen het aantal BHV’ers maar ook de organisatie van de afhandeling van een melding is belangrijk.

De invloed van thuiswerken

Door COVID 19 werken de meeste mensen momenteel thuis. Dit heeft uiteraard invloed op de situatie in het kantoor. Zijn hier dan sowieso nog wel BHV’ers aanwezig of werken zij ook vanuit huis? Hebben we minder getrainde mensen nodig of juist meer, omdat mensen misschien wel deels aanwezig zijn en deels vanuit huis werken? De nieuwe ontwikkelingen vragen om een proactieve aanpak om er voor te zorgen dat de veiligheid altijd gewaarborgd is. Er zal dus waarschijnlijk in de toekomst een groter aantal mensen gevraagd moeten worden om een BHV cursus te volgen.

De BHV app in een kantooromgeving

Een hulpmiddel bij het organiseren van een goede BHV dekking is de BHV app. Deze app monitort de hoeveelheid aanwezige BHV’ers in het pand en hun locatie. Bij een melding wordt automatisch de dichtstbijzijnde hulpverlener gealarmeerd.

De app dient ook als communicatiemiddel ter vervanging van de oude portofoons en geeft bovendien direct aanvullende informatie behorende bij het type melding. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat bij een ontruiming eerst ergens een stappenplan uit een lade moet worden gevist. Iedereen is direct op de hoogte van de actuele protocollen.

Een belangrijk hulpmiddel dus voor ons als beheerders om de veiligheid van gebouwgebruikers optimaal te garanderen.

BHV is maatwerk

Voor ons als locatiemanager is iedere situatie weer anders. Elke locatie is anders. De specifieke wensen van de opdrachtgever over bijvoorbeeld het aantal BHV’ers is per locatie verschillend en zo zijn er nog talloze andere factoren die maken dat het goed inrichten van BHV echt maatwerk is. Door de huidige ontwikkelingen aangaande thuiswerken ontstaan er nog meer uitdagingen om toch altijd de hulpverlening goed te hebben geregeld.

Een taak die ons uiteraard volledig is toevertrouwd.

Peterianne Innemee
Bel gerust!
Peterianne Innemee