Locatiescan

Beveiliging: letten op (schijn)veiligheid anno 2021

In deze blog geven wij je viertal aandachtspunten mee vanuit beveiliging om inzicht te krijgen in (schijn)veiligheid voor een bedrijfsverzamelgebouw of kantoorpand. Waar moet je rekening mee houden als locatiemanager/beheerder?

Schijnveiligheid 

Over beveiliging wordt vaak licht gedacht. “Een mannetje die rondjes loopt en rijdt”, is een veelgehoord statement. Echter doet het geen recht aan het belang en de noodzaak om voor een bedrijfsverzamelgebouw of kantoorpand de beveiliging op orde te hebben.

Op orde in de zin van fysieke manbeveiliging, maar ook de locatie voorzien van de nodige installaties. Te denken valt aan een camerasysteem, een alarminstallatie en een brandmeldcentrale. Een beste investering, maar noodzakelijk om in geval van calamiteit minimaal schade te lijden aan materieel of zelfs aan mensenlevens. Als elke seconde telt!

Het faciliteren van een stevig beheer- en beveiligingsplan op papier is wat anders dan het gevoel te hebben dat het in praktijk op orde is. Een gevoel van veiligheid en het niet zeker te weten hoe het is geregeld, is gebaseerd op lucht en ‘schijnveiligheid’. Het wordt pas zichtbaar hoe de vlag erbij hangt als zich iets voordoet of kritische vragen worden gesteld. 

Ben je getriggerd en wil je weten in welke mate (schijn)veiligheid aanwezig is bij u op locatie? Doe de Schijnveiligheidsquiz! Met 10 vragen binnen 5 minuten de uitslag. 

Aandachtspunt 1: Interne communicatie

Het eerste en een belangrijk aandachtspunt voor het veiligstellen van de locatie en daarmee uw pand is de interne communicatie. Hoe is het gesteld met de afstemming tussen beveiliging en het bedienen van installaties? Hoe verloopt de communicatie tussen de beveiliging in de avond en de frontdesk overdag? 

Korte lijntjes en heldere communicatie tussen deze afdelingen is essentieel, zo hebben wij ervaren. Goed voorbereid beginnen aan de dienst voorkomt dat een relatief eenvoudige melding uitmondt in frustratie, irritatie, tijdverlies en oplopende kosten.  

Aandachtspunt 2: Diverse ronden

Binnen het vak beveiliging is het verrichten van fysieke ronden onmisbaar. De ronden richten zich op openen, brand- en sluitronde, surveillance, kwaliteit- en controle. Elke ronde heeft voor een locatie en daarmee uw pand een opgesteld instructieboek liggen.

Zijn deze ronden bij u opgenomen in het beheer- en veiligheidsplan? 

Schijnveiligheid overdag is een veel voorkomend aspect. Je hebt het idee dat de buitenschil voor ongenode bezoekers dicht is. Integendeel, een koerier of leverancier zet de expeditie deur met behulp van een rookzuil open en vertrekt zonder om te kijken. Of een nachtschoot wordt opengedraaid zodat een toegangsdeur gedurende 8 uur vrije doorgang verleend. Om slapeloze nachten van te krijgen.

Het palet aan diverse beveiligingsronden zorgt er ten eerste voor dat mensen zich écht veilig en comfortabel voelen op hun werkplek. De beveiliger is zichtbaar aanwezig op bijvoorbeeld piekmomenten en wanneer de sociale controle afneemt, maar ook bij storingen en defecten. De schijn neemt af, beveiliging neemt toe. Bij een melding is de beveiliging vlot ter plaatse om verder schade te beperken. Het Label Beveiliging sluit hierbij naadloos aan op het Label Sluitsystemen. Effectief en efficiënt. 

Aandachtspunt 3: Alarmopvolging

Bij een melding door de meldkamer wordt als eerste het beveiligingsbedrijf en daarmee de surveillant gealarmeerd.

Wat is uw rust u waard?

Wij voorkomen dat uw rust op onregelmatige tijden of midden in de nacht wordt verstoord. Meldingen kunnen gebaseerd zijn op een storing cq loze storing in het systeem of in een minder gunstig geval een poging tot inbraak. De beveiligingsbeambten zijn gecertificeerd en getraind om te weten wat ze moeten doen. Op elk type melding wordt zo ingespeeld dat kosten geminimaliseerd blijven.

Aandachtspunt 4: Installaties 

De inbraakinstallatie is bedoeld om incidenten buiten kantoortijden te detecteren. De inbraakdetectie is zeer betrouwbaar en zorgt voor extra veiligheid binnen en rondom uw bedrijf. De schakelcode en de klantcode kaart die u uw medewerker toevertrouwt, dragen bij aan veiligheid van uw bedrijf. 

Installaties

Een camerasysteem heeft ten doel het monitoren en bekijken van wat mensen doen en hoe met uw eigendommen wordt omgegaan. Het beeldmateriaal wordt digitaal opgeslagen en kan handig zijn in analyses voor toekomstige gebeurtenissen. In geval van een calamiteit en ongewenste situatie kan opgeschaald worden naar eventuele hulpdiensten.  

Al deze zaken neemt Cherubs Locatiemanagement met haar labels voor u in beheer. U gaat een rustige nacht tegemoet.

Peterianne Innemee
Bel gerust!
Peterianne Innemee